Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2015

Unipap

Mnóstwo kwiatów na twoim grobie
biała trumna - białe lilie
twoja biała twarz
srebrne łzy na naszych policzkach
szary smutek w naszych sercach
chowamy twarze w dłoniach
nie chcemy płakać jawnie
lecz chcemy byś wiedziała
jak trudno jest bez ciebie
czerwone krople krwi
wyryły ścieżkę do grobu
stąpasz nią na krawędzi
i nie wiesz
czy spaść, czy dalej iść
zabrałaś z sobą uśmiech
nie tylko twój lecz nasz
blade cienie odbijają światło
ktoś snuje się za tobą w dali
ktoś woła twoje imię
a ty stoisz i nie wiesz
chyba nie chcesz już tam iść
chyba wybrałaś złą stronę
mogłaś zostać z nami
bez ratunku
bez pomocy
idziesz ścieżką bez końca
na nagrobku czarny napis
w naszych myślach wciąż uśpiony.

                                                         - Dawny przyjaciel

Unipap
Reposted fromkanusia kanusia viaflawed flawed

March 20 2015

Unipap
Unipap
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn "Pelikan. Opowieść z miasta"
Reposted fromtomowa tomowa viamy-world-my-space my-world-my-space
Unipap
6560 995c

March 17 2015

Unipap
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Unipap
Człowiek zaczyna żyć, gdy przestaje męczyć przeszłość.

March 16 2015

Unipap

March 14 2015

Unipap
[...] a ja tak doprawdy mało umiem, mało wiem - każdy dzień mi o tym mówi.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viawyliczanka wyliczanka
Unipap
Unipap
Uwielbiam ten jego uśmiech, gdy zauważa, że żeby go pocałować muszę stanąć na palcach.
Unipap
zawiodły wszelkie dążenia i aspiracje. kpi ze mnie własna duma, marnotrawne dziecko trwoni siły swego rodzica. pogrzeb mnie.
— kombinat.soup.io
Reposted fromkombinat kombinat viawyliczanka wyliczanka

March 13 2015

Unipap
9441 58aa
Reposted fromkonwalia konwalia viaanybodyshit anybodyshit
Unipap
6161 f5b8
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaanybodyshit anybodyshit
Unipap
Gdy ci coś wpada do oka, pamiętaj,
że to odrobina kosmosu.
— Julian Tuwim
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaanybodyshit anybodyshit
Unipap
kochać się do śniadania, by jutro zacząć od nowa film
— "Mała Mi", Kuban
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viaanybodyshit anybodyshit
Unipap
6254 3e8e 500
standard
Reposted fromdestienne destienne viaanybodyshit anybodyshit
Unipap
Bo gdy jesteś obok wszystko staje się lepsze. Każde moje słowo, to my, nasza przestrzeń. Ty jesteś moją drogą, moim najlepszym wersem. Jesteś moim powietrzem.
Reposted fromorchis orchis viamy-world-my-space my-world-my-space
Unipap
Głębia emocjonalna powoduje, że masz ambiwalentny stosunek do rzeczywistości, coś lubisz i nie lubisz, kochasz kogoś i nienawidzisz jednocześnie, pragniesz czegoś i jednocześnie się boisz.

— Danuta Golec

March 12 2015

Unipap
4963 9366 500
Reposted fromlonesome lonesome viaunknown6 unknown6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl